سوالات رایج

1- آیا تزریق بوتاکس سبب شلی پوست می شود؟ (نمایش پاسخ)
2- آیا ژل ها در صورت جابجا می شوند؟ (نمایش پاسخ)
3- میزان ماندگاری تزریق چربی چقدر است؟ (نمایش پاسخ)
4- آیا لیزر لیپولیز سبب کاهش وزن می شود؟ (نمایش پاسخ)
5- آیا می توان لک های پوستی را با لیزر درمان کرد؟ (نمایش پاسخ)
6- آیا انجام لیزر روی بارداری تائیری دارد؟ (نمایش پاسخ)
7- آیا انجام لیزر سبب ابتلا به سرطان می شود؟ (نمایش پاسخ)
8-آیا تاتو ابرو را می توان با یک جلسه لیزر بطور کامل محو کرد؟ (نمایش پاسخ)