عکس مطب

دکتر علیرضا میراسماعیلی

لیپولیز

لیزر co2 فراکشنال (اسکار آکنه)

بعد از چهار ماه

تزریق چربی

صورت- بعد از یک ماه

گونه- بعد از یک ماه

دست - بعد از یک ماه

بوتاکس

لیزر لیپولیز

شکم- بعد از سه ماه

پهلو-بعد از سه ماه

تزریق ژل

لب

خط خنده

گونه